TMA –palveluja projektityössä ja sen kehittämisessä

 • toimintarutiinien tapauskohtainen suunnittelu eli projektiohjeistus
 • hankkeen osittelurakenteet ja -mallinnokset
 • aikatauluhallinnan suunnittelu ja ohjaus
 • kustannushallinnan suunnittelu ja ohjaus
 • dokumenttihallinnan suunnittelu ja ohjaus
 • hankintatoiminnan tukitoiminnot (sopimusseuranta, katselmukset, taloudelliset väli- ja loppuselvitykset, ym.)
 • projektityöhön liittyvät "yleisjunailut" ja projektisihteeripalvelut
 • seuranta- ja loppuraportointi
 • koestus- ja käyttöönottosuunnittelu tuotantolaitoshankkeiden tarpeisiin
 • jälkihoito- ja takuutyöseurannan menetelmät
 • hankkeiden loppulaskelmat

TMA –toimeksiannot perustuvat tilaaja- ja hankekohtaisesti räätälöitäviin ja hankkeen edetessä joustavasti muokattaviin palvelukokonaisuuksiin.

Hankekohtaisissa palvelukokonaisuuksissa huomioidaan aina tilaajaorganisaation johtamis- ja toimintatavat, toiminta- ja tietojärjestelmät, erityisosaamisalueet, sekä tältä pohjalta tarkoituksenmukaiset osaamis- ja järjestelmäpaletin täydennystarpeet.